Yagona qabul telefoni (+99871) 202-99-99
Yagona ishonch telefoni: (+99871) 273-04-40

Bosh ofis

100096, Toshkent sh., Lutfiy ko'chasi, 14.
Harita

Telefon.: (+998 71) 202-99-99
Faks: (+998 71) 273-05-90
Ishonch telefoni: (71) 273-04-40

Kreditlash

 

 

"Mikrokreditbank"ATB tomonidan hunarmandchilikni rivojlantirish maqsadida ajratilgan kreditlar to`g`risida ma'lumot

 

Xo`jalik sub'yekti  Ajratilgan kredit miqdori  Kredit maqsadi  Kredit foizi  Kredit
muddati
 1  Yuridik shaxs maqomiga ega bo`lib hamda ega bo`lmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan hunarmandlar  Eng kam ish haqining 300 barobarigacha  O`zlarining ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun          asbob-uskuna va ehtiyot qismlar harid qilishga    O`zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalashtirish stavkasini    50 foizi miqdorida  24 oy
 Aylanma mablag`larni to`ldirish   O`zbekiston Respublikasi Markaziy bankining        qayta moliyalashtirish       foiz stavkasida

 

SAVD KREDITLARI

Kreditning maqsadi – ususiy tadbirkrlar, yuridik shas maqmiga ega bo’lgan tadbirkrlik sub’ektlariga chakana savd faliyati amalga shirish uchun beriladi.
Valyuta    -   milliy valyutada;
Fiz stavkasi – bank va kredit luvchi o’rtasida tuzilgan kredit shartnmasiga muvfiq;
Summasi  -  kreditlar miqdri irgi uch ydagi pul aylanmasining o’rtacha ylik miqdridan kelib chiqib belgilanadi;
Muddati – kredit luvchining to’lv qbiliyatidan kelib chiqqan hlda 1 (bir) yilgacha bo’lgan muddatga, kredit muddatini uzaytirish huquqisiz beriladi;
Ta’minti    - garv mulki yoki qimmatli qg’zlar;
                  - bank yoki sug’urta tashkilti kaflati;
                  - uchinchi shas kafilligi;
                  - qarz luvchi tmnidan lingan kreditni qaytarmaslik
                     atarining tijrat banki fydasiga sug’urta qilinganligi   
                     to’g’risidagi sug’urta plisi;

 

KLLJ BITIRUVCHILRG KRDITLR

Krdit luvchig tlb – T’lim mussssini tmmlgnig 3  yildn shmgn, rspublik ududid tdbirkrlik sub’kti siftid dvlt ro’ytidn o’tgn ksb-unr klljlri bitiruvchilri;
Mikrkrditning mqsdi – mini jizlr stib lish uchun;
-    m shyo stib lish uchun;
-    ylnm mblg’ni to’ldirish uchun;
-    Mishiy izmt v srvisni rivjlntirish uchun;
-    Svd fliyatini rivjlntirish uchun;
-    Ishlb chiqrishni kngytirish v rivjlntirish uchun;
-    chrvchilik, quyon bqish, prrndchilik, bliqchilik v slrichilikni rivjlntirish, qishlq o’jligi mhsultlrini ytishtirish;
-    yangi bg’ v tkzrlrni brp etish, ilg’r zmnviy tnlgiyalrni rid qilish uchun
Vlyut    -   milliy vlyutd;
Fiz stvksi – yillik Markaziy Bankning amaldagi qayta moliyalash stavkasida;
Summsi  -  yuridik shs tshkil etmgn hld fliyat yurityotgn qrz luvchilrg — eng km ylik ish hqining 200 brvrigch;
                - yuridik shs tshkil etgn hld fliyat yurityotgn qrz luvchilrg — eng km ylik ish hqining 300 brvrigch miqdrd qytrish muddtini uzytirish huquqisiz brildi.
Muddti   -  fliyatni bshlsh uchun ylnm mblg’lrni shkllntirishg, invstitsiya lyihsining tnik-iqtisdiy ssini ishlb chiqishg — 12 y muddtgch;
                - qishlq o’jligi mhsultlrini ytishtirish v qyt ishlshni tshkil etish uchun ylnm mblg’lrini           to’ldirishg, shuningdk sbb-uskunlrni stib lishg — 2 yil muddtgch;
                - invstitsiya lyihlrini mliyalshtirish uchun — 3 yildn rtiq muddtg brildi.
    
T’minti  -  grv mulki yoki qimmtli qg’zlr;
                - bnk yoki sug’urt tshkilti kflti
                - uchinchi shs kfilligi;
                - qrz luvchi tmnidn lingn krditni qytrmslik
                   htrining tijrt bnki fydsig sug’urt qilingnligi  
                   to’g’risidgi sug’urt plisi.
 


MIKRKRDITLR

Mikrkrditning mqsdi:
-    Mini jihzlr stib lish uchun;
-    m-shyo stib lish uchun;
-    ylnm mblg’ni to’ldirish uchun;
-    Mishiy izmt v srvisni  rivjlntirish uchun;
-    Svd fliyatini rivjlntirish uchun;
-    Tibbiy izmtlrni rivjlntirish uchun;
-    Ishlb chiqrishni rivjlntirish uchun;

Vlyut    -   milliy vlyutd;
Fiz stvksi – lyih mqsdidn klib chiqib;
Summsi  -  O’zbkistn Rspubliksi qnunchiligid o’rntilgn eng km ish hqining 1000 brbrigch miqdrd;
Muddti  - qrz luvchi o’z fliyatini bshlshi uchun ylnm mblg’lrni shkllntirish v invstitsiya lyihsining tnik-iqtisdiy sslnishini ishlb chiqishg - 12 y muddtgch;
               - ylnm mblg’lrni to’ldirishg - 18 y muddtgch;
               - qishlq o’jligi mhsultlrini ytishtirishni tshkil etish uchun ylnm mblg’lrni to’ldirishg - 24 y muddtgch.
 
T’minti - grv mulki yoki qimmtli qg’zlr;
               - bnk yoki sug’urt tshkilti kflti
               - uchinchi shxs kfilligi;
               - qrz luvchi tmnidn lingn krditni qytrmslik
                 trining tijrt bnki fydsig sug’urt qilingnligi  
                 to’g’risidgi sug’urt plisi.

  yuklab olish (docx, 20KB)

O`zgartirilgan sana: 12.03.2018y.

Iste'mol krediti onlayn-kalkulyatori

To`lov terminali va kredit olish uchun anketalar to'ldirish

Forumda bank va uning xizmatlari muhokamasi